Design for mankind

עכשיו במחלקה

24.04.18 | סמינר Co-Design

סמינר שהתקיים בחוג לעיצוב תעשייתי מכליל בהנחיית פרופ' Jacob Buur, ראש יחידת המחקר בבית הספר לעיצוב ותקשורת באוניברסיטת דרום דנמרק ובליווי מרצת החוג יפעת קינן.
הסמינר ארך שבוע ועסק במתודות מחקר ובתהליכים של עיצוב משתף (Co-Design). בין היתר נרכשו כלים להנעת תהליכים מחקריים וליצירת שיח דרך חפצים.

subscribe