Design for mankind תרחישי שימוש

תערוכת בוגרים 2018

תפארת סימינובסקי

חפצים

ערכה לפיתוח השפה והתקשורת הרגשית בגן חובה.

אל הנושא הזה הגעתי מתוך החוויות הלא נעימות שחוויתי בגן הילדים. כילדה בעלת עולם פנימי עשיר, נתקלתי בקושי לבטא אותו החוצה, בחוויות של דחייה ובחוסר מענה מתאים מצד הצוות החינוכי.

חוויות אלו השפיעו רבות על בניית הבטחון העצמי שלי ועל בניית האישיות שלי כאדם בוגר. בהמשך חיי הבוגרים הייתי עדה למקרים נוספים שהדגישו את הפער שקיים בין הצרכים הרגשיים של ילדים ובין המענה הניתן לכך בגן. מכיוון שגיל זה הוא חשוב כל-כך ובעל השפעה על היכולות החברתיות ותפיסת העצמי, החלטתי להתמקד בו ולממש את הפוטנציאל של הגן כמקום מעצים המעניק לילדים כלים רגשיים, בונה את הבטחון שלהם ומאפשר להם ליצור קשרים בריאים.

מטרות הפרויקט הן יצירה של מקום בטוח ומאפשר עבור הילדים, ביטוי מוחשי לעולם הפנימי, פיתוח של אמצעי תקשורת חדש, בניה של בטחון עצמי ושימוש בכלים ב"זמן אמת"- בזמן מצוקה או משבר

הפעילות היא פעילות תהליכית לאורך השנה בהנחיה של הגננת. הפעילות מתרחשת בקבוצות קטנות ובמהלכה מוצגים לילדים 9-12 אובייקטים שונים. עפ"י הנחיות של הגננת, הילדים בוחרים את האובייקטים לתוך הקופסה ולאחר מכן מתנהל דיון בקבוצה על הבחירות.

בתחילת התהליך ההנחיות יהיו כלליות יותר לדוגמא- "מה נעים לי/לא נעים לי, מה אני אוהב\לא אוהב" כשבהמשך ההנחיות והנושאים יהיו ספציפיים ומורכבים יותר ויתייחסו לנושאים כמו "מה יכול לעזור לי", "מה אני רוצה או לא רוצה לשתף", "מה יש לאחרים לומר על על הבחירות שלי" וכו'. כמו כן תתאפשר לילדים היכולת להרכיב את הקופסה שלהם ולהשתמש בה גם בזמן משחק חופשי או בזמן מצוקה או קונפליקט.

לערכה יצורפו הנחיות עבור הגננות, המפרטות את הפעילויות השונות ואת הדגשים בכל פעילות.

 

תהליך המחקר והפיתוח

בהתחלה התמקדתי בנושא של פיתוח של כישורים חברתיים. חקרתי את המשמעות של התפתחות כישורים חברתיים בגיל הגן וערכתי ראיונות עם אנשי מקצוע. מתוך המחקר הגעתי למסקנה שמודעות, יכולת זיהוי של רגשות ותחושת בטחון אצל ילדים משפיעים על היכולת ליצירת תקשורת בריאה. שוחחתי עם מטפלים ע"מ להבין כיצד היכולות האלה נבנות בטיפול רגשי ובעקבות כך החלטתי לייצר פעילות המיועדת לגן ומבוססת על עקרונות של טיפול במשחק. טיפול במשחק מתבסס על עקרון השלכה- הילד משליך על כלי המשחק את רגשותיו וחוויותיו והמטפל יכול להתייחס אליהם וכך לעזור לילד.

בחרתי לבנות את הפעילות סביב קופסא מכיוון שהיא מסקרנת, יכולה לשמש כמעין קמע, ניתן להחליט אם לפתוח או לסגור אותה ויש בה גבולות ברורים בין הפנים לחוץ.

ערכתי מפגשים עם ילדים בגיל המתאים ובהם בדקתי את ההתייחסות שלהם אל האובייקטים ואל הקופסא ואל היחס בין שניהם. שמתי לב להעדפות ולבחירות שלהם עפ"י ההנחיות השונות ובעקבות כך בחרתי את העקרונות שינחו אותי בעיצוב האובייקטים- קבוצה של אובייקטים משקפים, אובייקטים רכים, אובייקטים מובהקים (צורות פשוטות ומוכרות) ואובייקטים המכילים ניגודים. שיתפתי את התוצאות של המחקר שלי עם אנשי טיפול ויחד הרכבנו את הפעילויות השונות ואת ההדרגתיות שלהם.

 

subscribe