Design for mankind תרחישי שימוש

תערוכת בוגרים 2018

רוני נדב

Foody

מערכת המעודדת ילדים סרבני אכילה להפתח למאכלים ומרקמים חדשים בעזרת משחק.

הורים רבים מתמודדים עם ילדים סרבני אכילה בכל ארוחה מחדש,
ברוב המקרים ינסו לטפל בבעיה באמצעות ממתקים או בעזרת מניפולציות באוכל.
דרכים אלו אינן פותרות את הבעיה לטווח ארוך ולא מטפלות בעומק הבעיה בתפיסה של הילד
כלפי אוכל.
מידת הנכונות של ילדכם לנסות מאכלים חדשים תלויה בחלקה בסביבה שבה הוא אוכל
המפתח הוא לתת לסרבני האכילה עצמאות בענייני האוכל.
מהיום כן משחקים באוכל !
Foody עוצב מתוך מטרה של מתן אפשרות לילד לשלוט בסוג האוכל אותו הוא אוכל ,
שליטה שתעודד אותו לנסות מאכלים חדשים , תגרום לו להרגשה של עצמאות ותכניס
לארוחה צבעים נוספים של אוכל והנאה .
שימוש במוצר נעש ב בשלושה שלבים-
הראשון, הילד בוחר את הציור אותו רוצה לצייר
השני, שם אותו מתחת לצלחת במקום המיועד, כאשר הצלחת שקופה בתחתיתה וניתן
ליראות את הציור דרכה.
והשלישי, הילד מתחיל לצייר בעזרת האוכל המוצג בפניו בארוחה.
פעולת הציור ועצם היצירה היא זאת שמעודדת את הילד להיפתח לצבעים, מרקמים ומאכלים
חדשים.
למוצר נילווה אתר אינטרנט שבו ניתן לשתף יצירות של הילדים וכן ולהוריד ציורים נוספים.

subscribe