Design for mankind תרחישי שימוש

תערוכת בוגרים 2018

ספיר סבג

GesToy | ג'סטוי

מערכת כלי משחק לעידוד התקשורת ולהנגשת שפת הסימנים להורה ולילד.
מערכת כלי משחק מעץ, המייצגים מילים ומעוצבים לפי תנועתן. כלי המשחק נועדו להפגיש בפעם הראשונה שפה
חדשה ושונה, המעשירה ומעמיקה את יכולות התקשורת וההבנה שבין ההורה לילדו. הלמידה נעשית בסביבה
הביתית המוכרת בצורה משחקית, סיפורית ושאינה מאיימת.
הכלים מתלווים לשעת סיפור, פעילות המשותפת להורה ולילד.

השימוש בכלים בליווי סיפור מאפשר למידה של
מילה החוזרת על עצמה במהלך הקראת הסיפור, מחזק את הלמידה של השפה המדוברת באמצעות קריאת שפתיים
ושמיעה (למושתלי שבלול), ויוצר מרחב בטוח המעודד אינטראקציה בין ההורה לילד.
הפרוייקט צמח מתוך רצון אישי שלי ללמוד את שפת הסימנים.

מאז ומעולם שפת הסימנים קסמה לי, ראיתי אותה כשפה ציורית המושתתת על מחוות גוף והבעות פנים וכול כולה מביעה כנות.
במהלך המחקר שעשיתי על שפת הסימנים נחשפתי לקהילת החירשים ולתרבות שלה, גיליתי על קשיים ותסכולים
רבים בתקשורת דווקא במקום שאמור להיות מבצרו של האדם, בתוך המשפחה, משפחות "מעורבות" בהן ההורים
או הילדים כבדי שמיעה.
בפרוייקט שלי החלטתי להתמקד במשפחות בהן ההורים שומעים והילדים חירשים / כבדי שמיעה. רוב ההורים
השומעים לא נחשפים לאנשים בעלי לקות שמיעה לפניכן ולכן הדבר יכול לעורר חרדה, חשש וניתוק.

המטרה של הפרוייקט היא לאפשר להורים להיפתח לשפת הסימנים ולהעניק להם את הדרך לתקשר עם ילדם באופן מלא ורחב
יותר, בצורה מכילה ומקבלת. לחזק את הביטחון העצמי של הילד ולאפשר לו להיות גאה בזהות שלו.
כיום בארצות הברית ובמדינות רבות נהוג לשלב בין השפה המנואלית לשפה המדוברת.
מחקרים רבים הוכיחו שילד השולט בשתי השפות מצליח יותר גם מבחינה אקדמאית וגם מבחינה חברתית (דרומי
ורינגוולד-פרימרמן, 1996 ,)הישגיהם של ילדים חירשים להורים חירשים שדוברים גם שפת הסימנים היו טובים
יותר מאלו של ילדים חירשים להורים שומעים. למרות העיסוק הרב בנושא ועל אף שמתחילים לראות שינוי
בגישות החינוך לגבי ילדים לקוי שמיעה וחירשים, בארץ עדיין הדעה הרווחת היא שללמוד את שפת הסימנים
יקשה על הילד ללמוד את השפה המדוברת. הפרוייקט שלי בא לגשר על הפער הזה ולעורר קבלה של שפת
הסימנים ע"י ההורים והחברה השומעת.

בפרוייקט זה אני מציעה חמש מילים מתוך המערכת – ורוד, תירס, נשיקה, צהוב וחתול.

 

subscribe