Design for mankind תרחישי שימוש

תערוכת בוגרים 2018

נופר ליפניק

Approach

יצירת חווית טיפול שיניים נעימה, עבור מטופלים בכיסא גלגלים.

נדיר לפגוש אדם אשר אוהב ללכת לטיפול שיניים, עבור רובנו זו חוויה לא נעימה. חוסר הנעימות הזה הוא כאין וכאפס לעומת אנשים המרותקים לכיסא גלגלים הנאלצים לבקר אצל רופא השיניים. האתגר מתחיל בשלב קביעת התור המחייב הגעה למרפאה המונגשת לכיסאות גלגלים, נמשך באיתור מלווה אשר יוכל לסייע בהעברת המטופל ל'יוניט' (עמדת המטופל), ומסתיים, על פי רוב, בטיפול רפואי חלקי לו זוכה המטופל אשר נאלץ לקבל את הטיפול בעודו יושב על כיסא הגלגלים, בזווית המגבילה את יעילותו.

אני מאמינה שלכל אדם יש זכות לקבל טיפול רפואי ביעילות ובכבוד. מציאות זו איננה גזירת גורל, ובאמצעות המוצר אותו פיתחתי ניתן לשפר הן את יעילות ההליך הרפואי והן את חווית המטופל.

הנגשת טיפולי שיניים עבור מרותקים לכיסא גלגלים, באמצעות קיבוע הכיסא וכיוונונו למתן טיפול במספר מנחים.
בחרתי ליצור מכונה שמרימה את כיסא הגלגלים ומזיזה אותו למנחי טיפול מתאימים לטיפול שיניים סטנדרטי.
מוצר אשר מקבע את בסיס כיסא הגלגלים ומסיט אותו למנחי טיפול מתאימים לטיפול שיניים סטנדרטי. המוצר ננעל על בסיס שלדת כיסא הגלגלים בעורף הכיסא. השליטה בהרמת המוצר מתבצעת דרך דוושת ה'יוניט' הרגילה.
בנוסף –  ניתן לבצע סיבוב של מגשי הטיפול והתאורה הקיימים ב- 360⁰, כך שסביבת העבודה המוכרת למטפל תישאר זהה לזו הקיימת בעמדה הרגילה של המטפל.

המוצר מותאם לשני סוגי כיסאות הגלגלים הנפוצים ביותר בעזרת החלפת נקודת התממשקותו לכיסא.

subscribe