Design for mankind תרחישי שימוש

תערוכת בוגרים 2018

נוגה רוזן

Elinguis

 פלטפורמה דיגיטלית המיועדת לשיקום שפתי עבור שורדי שבץ.

כ15,000, מקרי שבץ מתרחשים בישראל מידי שנה, שבץ הינו הגורם מספר 1 לנכויות ארוכות תווך בקרב מבוגרים בעולם כולו. כ75% משורדי השבץ יוותרו עם נכות ארוכת תווך. כ30% יסבלו מהפרעה שפתית.

אפזיה הינה פגיעה שפתית אשר מקורה בפגיעה מוחית. היא עלולה להשפיע על כל ערוצי השפה- דיבור, הבנה, קריאה וכתיבה.

כמעט יותר מכל פגיעה אחרת, אובדן היכולת לתקשר גורעת בצורה בלתי נתפסת מעצמאותו של החולה ומהערך העצמי שלו. במיוחד לנוכח העובדה שהפגיעה השפתית אין משמעה אובדן יכולות קוגניטיביות אחרות. חולי אפזיה יכולים להיות אינטליגנטים וחריפים בצורה יוצאת דופן, אך ללא יכולת לבטא את מחשבותיהם.

 

בעבר הגישה השיקומית עבור פגיעות נוירולוגיות עסקה בהתאמה ופיצוי, לנוכח האמונה כי לא ניתן לשקם רקמות מוחיות. הטיפול היה מוקדש להתאמת אביזרי תקשורת חליפית ולימוד טכניקות תקשורת אלטרנטיביות. כיום לעומת זו, קיים תחום רחב של שיקום נוירולוגי אשר מבוסס על עקרונות ה"נוירופלסטיקה". נוירופלסטיקה הינה יכולתה של מערכת העצבים ובתוכה כמובן גם המוח, לבנות את עצמה מחדש לנוכח שינויים סביבתיים. תודות לנוירופלסטיקה אנו מסוגלים לרכוש כישורים חדשים, לזכור עובדות ועוד.

במהלך שיקום ניורופלסטי אנו שואפים ללמד רקמות בריאות במוח לבצע את הפעולות אשר נעשו טרם הפגיעה על ידי רקמות שאבדו בעקבות השבץ. תהליך זה מתבצע על ידי תרגול אינטנסיבי של פעולות אשר מבקשות לגרות באופן סימולטני אזורים שונים במוח בכדי לעורר אותם לייצר קשרים סינפטיים חדשים על גבי קשרים קיימים.

מרבית שורדי השבץ יגיעו למוסד שיקומי בו יהיו מאושפזים בין מספר ימים לשנה. במהלך האשפוז הם יעברו טיפולים אינטנסיביים מאוד, (חמישה ימים בשבוע). לעומת זאת, לאחר השחרור הביתה, רבים מהם לא יקפידו על הטיפול. יש לכך מספר סיבות, העדר מוטיבציה, בעיות ניידות, חוסר יכולת לתקשר בקלות עם קלינאי תקשורת, חוסר יכולת כלכלית ועוד.

ELINGIUS, הינה פלטפורמה דיגיטלית אשר מאפשרת שיקום בכל מקום. המוצר הינו יישומון (אפליקציה) עבור מחשב לוח (טאבלט) אשר מאפשר תרגול מבוסס נוירופלסטיקה. האפליקציה עושה שימוש בתרגול דיבור אשר מבוסס על סאונד ווידאו משולבים יחד עם בינה מלאכותית אשר מאפשרת מתן פידבק בזמן אמת אודות ביצועי המטופל והתאמה אישית של התרגול.

הבינה המלאכותית מאפשרת תרגול ללא תלות בגישה למטפל.

היישומון מבקש להשמיש את הגישה הפסיכו-סוציאלית לשיקום, זוהי גישה אשר מדגישה את חשיבותה הרבה של קהילה תומכת לתהליך השיקומי.

כמו שבמרכז אדלר מתקיימות קבוצות תקשורת אשר מאפשרות לא רק תרגול משותף אלא בעיקר יצירה של קהילה תומכת של מטופלים מטפלים ובני משפחה, כך גם ביישומון קיימת רשת חברתית של מטופלים מטפלים ובני משפחה אשר מאפשרת לחלוק חוויות, וקשיים לתמוך אחד בשני וגם לשתף את ההתקדמות וההישגים באפליקציה.

אני שואפת כי ELINGIUS תוכל לשמש כפלטפורמת קוד פתוח עבור מפתחים, מטפלים, גרפיקאים ונוירולוגים בכדי להמשיך לייצר פתרונות שיקומיים.

 

subscribe