Design for mankind תרחישי שימוש

תערוכת בוגרים 2018

מורן ברק

TransJourny

מערך שירות עבור א.נשים טרנסג'נדרים בתהליך שינוי המין במדינת ישראל.

נקודת הפתיחה לפרויקט שלי הייתה שיחה מרתקת שקיימתי עם הגברת נינה הלוי, ראש תחום התאמה מגדרית ואישה טרנסית בעצמה, במרפאת לוינסקי הנמצאת בתחנה המרכזית של תל אביב. במהלך השיחה היא חשפה שכבה אחר שכבה את מהלך חייהם.ן של א.נשים טרנסג'נדרים, הקשיים של גילוי וחשיפה, חיי היום יום, אפליית החברה ואת הקשיים העוברים עליהם.ן בעקבות הבירוקרטיה הישראלית הפטרונית אל מול פתרון מהיר במדינות אחרות שמסתכם בעלות אסטרונומית שקשה לגיוס.

א.נשים טרנסג׳נדרים אשר עוברים את הועדה הייעודית לשינוי מין בארץ זוכים לסבסוד כמעט מלא על ידי קופות החולים לרוב ההליכים הרפואיים הקשורים בתהליך. יחד עם זאת, הנתונים מראים כי הרוב המוחלט יעדיף לשלם יותר ולא לעבור את הקשיים הרגשיים והבירוקרטיים הכרוכים בוועדה.

עניין אותי להבין כיצד אוכל, בעזרת כלים עיצוביים, לגרום ליותר א.נשים טרנסג'נדרים לעבור את המסע לשינוי מין בארץ.

הפתרון המוצע על ידי היא מערכת שירות המחולקת לשתיים ומותאמת לתהליך השינוי בישראל. כאשר חלקה המרכזי הוא אתר אינטרנט או כמו שאני אוהבת לכנות אנציקלופדיה אינטראקטיבית המהווה ומספקת למשתמש.ת ידע וביטחון על ידי שליטה מלאה בחומר והאפשרות להיות תמיד צעד אחד לפני המערכת ובנוסף מתקיימת בתוך המערכת קהילתית המשייכת ומשתפת, והופכת לבית חם למי שתוך התהליך בעזרתם של אלו בעלי הניסיון במסע.

החלק השני הוא מערך חינוכי עבור הקהילה הרפואית במדינת ישראל שלעיתים לוקה בחסר בידע שיש לה, והינם חלק תומך מרכזי במסע לשינוי מין.

המערכת כוללת אתר (המספק את הכוח והידע למטופל.ת) קמפיין (המייצר הבנה ואמפתיה אצל האוכלוסייה) ומערך לימוד והסברה עבור הקהילה הרפואית בארץ. מטרת המערכת היא לנסות לחולל שינוי באיכות חייהם של א.נשים טרנסג'נדרים במערך הבירוקרטי ובמערך הרפואי.

subscribe