Design for mankind תרחישי שימוש

תערוכת בוגרים 2018

לירן כהן

Zync

 ניהול קהל באירועי חירום 

צפיפות האוכלוסייה בעולם כיום נמצאת במגמת עלייה מתמדת והימצאותם של המוני אנשים במרחב הציבורי הופכת לדבר שבשגרה. במציאות בה אנו חיים, גוברת הסבירות להתרחשותם של אירועי חירום המוניים ואף אירועים בסדר גודל עמם איננו ערוכים להתמודד. אלה כוללים למשל, שריפה בקומות גבוהות במגדלי מגורים, רעידות אדמה חזקות במרכזים מטרופוליטניים ועוד.

באירועי חירום המוניים, מספר הנפגעים גבוה בשל הצפיפות הגבוהה, ההתנהגות האנושית הטבעית וחוסר היכולת של צוותי החירום להעניק טיפול כולל. הבנת המצב הקיים, לצד יכולתם המוגבלת של צוותי החירום לטפל בכולם דורשים שינוי תפיסתי ודרכים חדשניות על מנת להפחית את מספר הנפגעים, לייעל את תהליך הטיפול באירוע ולהביא לסיומו בהקדם האפשרי.

המחקר מתאר שלושה סוגי התנהגות עיקריים במצבי חירום:
Fight: נקיטת פעולות אקטיביות לטיפול במצב, התנהגות המייצגת 10-25% מהאוכלוסייה
Flight: הססנות, בלבול, טעויות בשיפוט או באופן כללי, פעולות אינסטינקטיביות, התנהגות המייצגת כ-65-80% מהאוכלוסייה
Freeze: מצב של קיפאון ופסיביות או חוסר יכולת מוחלט להגיב לאירוע, התנהגות המייצגת כ-10-15% מהאוכלוסייה

לאור המצבים הללו, מנהיגות בחירום היא קריטית להצלת חיים, כיוון שאנשים לרוב נענים והולכים אחרי מי שמשדר אמינות ושליטה במקרי חירום, או במילים אחרות, מעבר מ-freeze ל- fight

הפתרון המוצע בפרויקט זה הוא מערכת לניהול אירועי חירום המוניים המשלבת נציגים מההמון כחלק מרכזי בתפעול האירוע, תוך שימוש בטכנולוגיה חכמה המסייעת להם ויוצרת תיאום בין כלל הגורמים בשטח האחראיים על הטיפול באירוע (חדר הבקרה ,סדרנים/מאבטחים, נציגי ההמון וצוותי החירום).

המערכת בנויה ממערכת לבישה הכוללת ציוד עזרה ראשונה ואמצעים לפינוי קהל, מערך רחפנים אוטונומיים, אפליקציית ניווט ודיווחים בזמן אמת וכמובן נציגים מההמון שיסכימו להתנדב ולעבור הכשרה מתאימה לסיוע והתנהלות עם קהל בעת אירוע חירום.

subscribe