Design for mankind תרחישי שימוש

תערוכת בוגרים 2018

יניר ששון

Imaging

הפרויקט שלי עוסק ביצירת ועיצוב מערך התומך תקשורת לאנשים עם אפזיה.

בפרויקט התמקדתי בחוויית וממשק המשתמש (UX,UY), אפיינתי את הצרכים והרצונות של אנשים עם אפזיה, ועיצבתי את המערך לפיהם.

אפזיה הינה הפרעה שפתית תקשורתית נוירולוגית נרכשת הנגרמת עקב פגיעה מוחית, ומשפיעה על כל תחומי השפה, כשהגורם הנפוץ ביותר לאפזיה הוא אירוע מוחי.

פיתחתי מערכת סימולציה חכמה שבעזרת מספר שאלות עוזרת למשתמש לבנות רשימה לקראת פגישה עם נותני שירות, ומוצר תומך. בחרתי לפתח מערך התומך באדם עם אפזיה במהלך פגישה עם רופא משפחה כמקרה בוחן שיכול להתאים למבחר מפגשים עם אנשי מקצוע שונים (לדוגמא, פקיד בבנק). מכיוון שבפגישה עם אנשי מקצוע יש צורך להעביר הרבה מידע חשוב.

המערך מורכב מאפליקציה ייעודית ומוצר תואם המסונכרן עם האפליקציה. באפליקציה ישנן סימולציות תרגול. אותן עושה המטופל לקראת מפגש עם רופא. הסימולציה מורכבת משאלות מכוונות על הסיבה לשמה המטופל מעוניין לראות הרופא. בסוף הסימולציה המטופל מקבל רשימת נקודות שהן סיכום של התרגול. חשוב לציין כי השאלות הן פשוטות מאוד וברורות, ומורכבות משלושה דברים עיקריים להבנה נוחה, שהם: משפט, אייקון וסאונד.

המטרות העיקריות בפרויקט הם: העצמה ועצמאות תקשורתית, טיפול דרך תרגול תקשורת באירועים יומיומיים ותרגול למטופל ולמשפחה. כחלק מהמענה על המטרות ערכתי מחקר הנגשה – כיצד לעצב לאנשים עם אפזיה, ויצרתי עקרונות מנחים, אותם ריכזתי בספרון ובו הוראות "כיצד לעצב לאנשים עם אפזיה?"

subscribe