Design for mankind תרחישי שימוש

תערוכת בוגרים 2018

דור שווננפלד

חווית אכילה לחולים סופניים

עיצוב חווית הארוחה לחולים סופניים, במחלקת ה"הוספיס"

הגעתי לפרויקט מתוך מחקר על המקום של המוות בחברה שבה אני חי, הרגשתי שהנושא לא מספיק מדובר ולעתים, אף נחשב כטאבו. החלטתי לחקור כיצד אנשים מתמודדים עם המוות וכך הגעתי אל ה"הוספיס", מחלקה לחולים סופניים שנמצאת בבית החולים הדסה הר הצופים בירושלים. במהלך השנה התנדבתי במחלקה, מתוך רצון להבין ככל הניתן את הסיטואציה ואת הצרכים היחודיים שמתמודדים איתם אנשי הצוות והמטופלים.

במהלך ההתנדבות והשהות במחלקה נוכחתי שבמרחב ההוספיס קיים זמן הווה בלבד. הפנייה אל המטופלים, למשל, תהיה ״מה שלומך היום״? מכאן התגבשה התובנה כי הדרך לשיפור השהות במחלקה טמונה בפעולות היומיומית הפשוטות לכאורה ובמתן תשומת לב לפרטים הקטנים ביותר. בחרתי להתמקד בארוחות של המטופלים, בהן לכל פרט יש משמעות רבה, והן מציפות צרכים רגשיים: מי מביא לי את האוכל? האם יש את מה שאני אוהב היום? האם זוכרים מה איני אוהב לאכול?

לפרוייקט שני חלקים: 1. כלי אוכל ייעודיים 2. מתן מענה מערכתי המטמיע את ההתייחסות האישית בהכנת האוכל והגשתו כחלק מהנהלים במחלקה. הכלים הם פלטפורמה המייצרת טקס ומאפשרת צורות הגשה אסתיטיות תוך שימוש במזון הסטדנדרטי המוגש המחלקה. הנכחה גרפית של ״הצעות הגשה״ ושל טבלת העדפות המטופלים במטבח המחלקה נותנת לצוות המטפל ״לוח השראה״ לסידור האוכל ומובילה להטמעת ההתייחסות האישית לרצונות ולצרכים של כל אחד מן המטופלים.

subscribe