Design for mankind תרחישי שימוש

תערוכת בוגרים 2018

דורון מנבר

Senso

כלים לוויסות חושי לאנשים על הרצף האוטיסטי

97% מן המאובחנים על הרצף האוטיסטי סובלים מהפרעה בוויסות החושי. ההפרעה בוויסות החושי יכולה לגרום למצב בו כל גירוי קטן נקלט בצורה עוצמתית ואפילו צליל של טפטוף מים ישמע מאיים,  או למצב של תת-תחושה, מצב הגורם לצורך עז ומטריד בגירויים חושיים. גירוי חושי של צליל, ריח, טקסטורה או מופע ויזואלי המותאם אישית  למשתמש יכול להקל על ההפרעה הזאת.

בפרויקט שלי עיצבתי מוצרים חכמים היוצרים גירויים חושיים שונים. את המוצרים ניתן להתאים לצרכים האישיים והייחודיים של כל משתמש. המוצרים אישיים וניידים ומאפשרים שימוש בכל מקום ובכל זמן, ולא רק בסביבה הטיפולית.

אופן השימוש במוצרים תואם התנהגויות ופעולות גירוי והרגעה עצמית (stimming), האופייניות למאובחנים על הרצף האוטיסטי, כמו אטימת האוזניים, נדנוד חזרתי של הגוף, בהייה בחפץ מסתובב, הרחה של מפרק כף היד ועוד.

המוצרים מכילים חיישנים המעבירים מידע על דפוסי השימוש במוצר ועל מדדי הגוף של המשתמש לאפליקציה (IoT). ניתוח המידע מסייע להבנת משתמשים שאינם ורבליים דיים ומכך נוצר קושי להבין את רגשותיהם. מידע זה מאפשר להציץ לעולמם ולשפר את איכות חייהם.

subscribe