Design for mankind

B.Des עיצוב תעשייתי מכליל

לחולל שינוי באמצעות עיצוב

קצת עלינו

מהו תפקיד המעצב בשנות האלפיים, עבור מי הוא פועל ומה אחריותו? מה הן ההשלכות של השינויים הדמוגרפיים, האקלימיים והכלכליים על התהליכים והמרחבים בהם נדרשים מעצבים לפעול? בחוג לעיצוב תעשייתי מכליל אנחנו מאמינים בכוחו של העיצוב לחולל שינוי ולהיטיב עם בני אדם. הגישה המכלילה לעיצוב רותמת את היצירתיות לטובת החברה והפרט, משמשת כמנוף לחדשנות בתהליכי העיצוב ומייצרת ערך ומשמעות עבור המשתמשים השונים. החוג לעיצוב תעשייתי מכליל מכשיר מעצבים מקצועיים ובעלי מעוף אשר יוכלו להתמודד עם אתגרים ומשימות מורכבות ולהוביל תהליכי מחקר ופיתוח מתוך רגישות.

Read Morehttps://www.hac.ac.il/תוכניות-לימוד/ביה”ס-הבינתחומי-לבריאות-חברה-ומדע/עיצוב-תעשייתי-מכליל/אודות-החוג/קצת-עלינו/
coming soon
לקבלת פרטים או תיאום פגישה 2292* / באתר המכללה האקדמית הדסה
subscribe